นพ. พนิต ทักขิญเสถียร

นพ. พนิต ทักขิญเสถียร

แผนก

โรคเด็ก

สาขาที่เชี่ยวชาญ

โรคติดเชื้อในเด็ก

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย นพ. พนิต ทักขิญเสถียร ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ 5:00 pm - 8:00 pm
วันพฤหัส -
วันศุกร์ 4:00 pm - 8:00 pm
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2552

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

: กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพุทธชินราช

: กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลศิริราช