นพ. สรายุทธ เอี่ยมสอาด

นพ. สรายุทธ เอี่ยมสอาด

สาขาที่เชี่ยวชาญ

อายุรกรรมโรคปอดและทางเดินหายใจ

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย นพ. สรายุทธ เอี่ยมสอาด ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ 4:00 pm - 8:00 pm
วันเสาร์ 1:00 pm - 4:00 pm
วันอาทิตย์ 9:00 am - 5:00 pm

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ปี 2542

วุฒิบัตร

: อายุรศาสตร์

อนุสาขา

: อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ