พญ. จรรยาพร ตั้งประเสริฐ

พญ. จรรยาพร ตั้งประเสริฐ

แผนก

ไตเทียม

สาขาที่เชี่ยวชาญ

อายุรกรรมโรคไต

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย พญ. จรรยาพร ตั้งประเสริฐ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 7:00 am - 3:00 pm
วันอังคาร 7:00 am - 3:00 pm
วันพุธ 7:00 am - 3:00 pm
วันพฤหัส 7:00 am - 3:00 pm
วันศุกร์ 7:00 am - 3:00 pm
วันเสาร์ 7:00 am - 12:00 am
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์ ปี 2540

วุฒิบัตร

: เวชศาสตร์ครอบครัว

: อายุรศาสตร์

อนุสาขา

: อายุรศาสตร์โรคไต โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ปี 2548