นพ. นที รักษดาวรรณ

นพ. นที รักษดาวรรณ

แผนก

โรคเด็ก

สาขาที่เชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย นพ. นที รักษดาวรรณ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ 8:00 am - 11:00 am
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2529

: ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิทยาศาสตร์แพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2533

วุฒิบัตร

: กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา ปี 2553

: เวชศาสตร์ครอบครัว

อนุสาขา

: กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

: ประสาทวิทยาและจิตวิทยา ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: เส้นประสาทและกล้ามเนื้อ

: การนอนหลับ