นพ. บัญญพนต์ สุขประพฤติ

นพ. บัญญพนต์ สุขประพฤติ

สาขาที่เชี่ยวชาญ

อายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย นพ. บัญญพนต์ สุขประพฤติ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส 4:00 pm - 8:00 pm
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2546

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

: อายุรศาสตร์

: อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

: Cardiac Magnetic Resonance Imaging

: Cardiac CT