พญ. จันทณัชธน์ วิทวัสชัยกุล

พญ. จันทณัชธน์ วิทวัสชัยกุล

สาขาที่เชี่ยวชาญ

สาขาวิชา ผิวหนัง

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย พญ. จันทณัชธน์ วิทวัสชัยกุล ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร 8:00 am - 8:00 pm
วันพุธ -
วันพฤหัส 12:00 am - 8:00 pm
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ 8:00 am - 6:00 pm

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

: อายุรศาสตร์

: ตจวิทยา

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: Laser, Botox, Filler