TH EN

Home : ทีมแพทย์โรงพยาบาลสุขุมวิท :

นพ. สุธรรม เศรษฐวงศ์

สุธรรม
ชื่อแพทย์ นพ. สุธรรม เศรษฐวงศ์
สาขาที่เชี่ยวชาญ สาขาวิชา สูติ-นรีเวช
แผนก สูติ-นรีเวช
ประวัติแพทย์ วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ (Board) สาขา

- สูติ-นรีเวช

สาขาวิชาที่ชี่ยวชาญพิเศษ (Sub-Board) สาขา

- สูติ-นรีเวชวิทยา

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

- Feto-Maternal, Ultrasound, การตรวจเจาะน้ำคร่ำ 

- Cordocentesis (ตรวจความผิดปกติของเลือดในสายสะดือเด็กทารก)

ตารางออกตรวจ นพ. สุธรรม เศรษฐวงศ์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ 1:00 pm - 4:00 pm