นพ.  สุธรรม  เศรษฐวงศ์

นพ. สุธรรม เศรษฐวงศ์

สาขาที่เชี่ยวชาญ

สูติ-นรีเวช

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย นพ. สุธรรม เศรษฐวงศ์ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ 1:00 pm - 4:00 pm

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2533

วุฒิบัตร

: สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: Feto-Maternal, Ultrasound, การตรวจเจาะน้ำคร่ำ

: Cordocentesis (ตรวจความผิดปกติของเลือดในสายสะดือเด็กทารก)