นพ.  พงษ์เทพ   อังกุรานันท์

นพ. พงษ์เทพ อังกุรานันท์

แผนก

โรคเด็ก

สาขาที่เชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย นพ. พงษ์เทพ อังกุรานันท์ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 7:00 am - 12:00 am
วันอังคาร 1:00 pm - 7:00 pm
วันพุธ 7:00 am - 3:00 pm
วันพฤหัส 7:00 am - 5:00 pm
วันศุกร์ 9:00 am - 7:00 pm
วันเสาร์ 7:00 am - 4:00 pm
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2528

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

: กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล