พญ.  ไอรีน   ศุภางคเสน

พญ. ไอรีน ศุภางคเสน

แผนก

ตา

สาขาที่เชี่ยวชาญ

จักษุวิทยาและโรคตาเด็ก

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย พญ. ไอรีน ศุภางคเสน ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร 3:00 pm - 5:00 pm
วันพุธ 3:00 pm - 5:00 pm
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2517

วุฒิบัตร

: จักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

: America Board of Ophthalmology ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

: จักษุวิทยาและโรคตาเด็ก