TH EN

Home : บริการการแพทย์โรงพยาบาลสุขุมวิท

ศูนย์เอกซเรย์และภาพวินิจฉัย


ศูนย์เอกซเรย์และภาพวินิจฉัย X-RAY & DIAGNOSTIC IMAGING CENTER ได้ติดตั้งอุปกรณ์การแพทย์รุ่นใหม่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่ล้วนสั่งนำเข้ามาจากประเทศเยอรมัน สำหรับเปิดให้บริการตรวจและวินิจฉัยโรคได้ชัดเจนและแม่นยำ อาทิ

- 128 Slice CT Scan เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง

- MRI (Magnetic Resonance Imaging)

- เครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม ที่มี ความคมชัดสูง ผลตรวจแม่นยำ