บริษัทประกันคู่สัญญาในประเทศไทย

 1. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 2. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 3. บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด
 4. บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 5. บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 6. บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 7. บริษัท เอซ อินชัวรันช์ จำกัด
 8. บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต (เนชั่นไวด์) จำกัด
 9. บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 10. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 11. บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 12. บริษัท เฮลท์ เบนนิฟิท คอนซัลแท้นส์ จำกัด (HBC)
 13. บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 14. บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
 15. บริษัท ไอเอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (NZI)
 16. บริษัท เอไอเอ จำกัด (มหาชน)
 17. บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด
 18. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 19. บริษัท เมดิลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด
 20. บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
 21. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 22. บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 23. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
 24. บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 25. บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 26. บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 27. บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 28. บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จำกัด (AIG)
 29. บริษัท แอกซ่า แอสซิสแต้นซ์ จำกัด
 30. บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จำกัด (TPA)
 31. บริษัท สยามซิตี้ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 32. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 33. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 34. บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด
 35. บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 36. บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 37. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 38. บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (MSIG)
 39. บริษัท ซิกน่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 40. บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 41. บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด

International Insurance

 1. Allianz Worldwide Partners (AWP Partner)
 2. April Assistance 
 3. Asian Assistance (Thailand) Co., Ltd.
 4. Euro-Center (Thailand) Ltd.
 5. Houghton street consulting Thailand (HSC)
 6. MSH China Enterprise Service Co.,th
 7. Prestige International (Health Care Insurance)
 8. Prestige International (OTAI)
 9. 8.1 Sompo Japan Nipponkoa Insurance
  8.2 Aioi Nissay Dowa Insurance
  8.3 Mitsui Sumitomo Insurance
  8.4 Nisshin Fire & Marine Insurance
  8.5 CHUBB Insurance (Former name ‘ACE Insurance’)
  8.6 Au Insurance
  8.7 Zurich Insurance
  8.8 Tokio Marine & Nichido Fire Insurance
  8.9 JI Accident & Fire Insurance
  8.10 Asahi Fire and Marine Insurance
  8.11 Fuji Fire and Marine Insurance
 10. Assist International Services Co., Ltd
 11. International SOS Services (Thailand) Ltd.
 12. LUMA CARE Co.Ltd.
 13. MSH International