แพ็กเกจตรวจส่องกล้องทางเดินอาหาร

โปรแกรม/แพคเกจของศูนย์ โรคทางเดินอาหารและตับ


ส่องกล้องทางเดินอาหารสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ
ชั้น 1B โรงพยาบาลสุขุมวิท
โทร. 02-391-0011 ต่อ 225 - 227ติดตามรับข้อมูลข่าวสารอัพเดทจากทางโรงพยาบาล: