แพ็กเกจตรวจภูมิแพ้เด็กและผู้ใหญ่

โปรแกรม/แพคเกจของศูนย์ เด็ก


ตรวจภูมิแพ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์เด็ก
ชั้น 2A โรงพยาบาลสุขุมวิท
โทร. 02-391-0011 ต่อ 314, 317, 318


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์ผิวหนังเลเซอร์และความงาม
ชั้น 2A โรงพยาบาลสุขุมวิท
โทร. 02-391-0011 ต่อ 369, 370
ติดตามรับข้อมูลข่าวสารอัพเดทจากทางโรงพยาบาล: