บริการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่บริการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่


โรงพยาบาลสุขุมวิทขอขอบคุณ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่เชื่อมั่นไว้วางใจโรงพยาบาลสุขุมวิท ให้บริการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กับคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เมื่อวันที่ 5, 6 และ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา


เครื่อง EKG เครื่อง EKG เครื่อง EKG


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: แผนกคู่สัญญา
โรงพยาบาลสุขุมวิท
โทร. 02-391-0011

ติดตามรับข้อมูลข่าวสารอัพเดทจากทางโรงพยาบาล:

facebook instagram line youtube