แพ็กเกจตรวจส่องกล้องทางเดินอาหาร

โปรแกรม/แพคเกจของศูนย์ โรคทางเดินอาหารและตับ • ส่องกล้องกระเพาะอาหาร + ลำไส้ใหญ่ (Gastroscopy + Colonoscopy) 26,900 ราคา (บาท/ครั้ง)

รับเพิ่ม เลือกรับ 1 รายการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 •  ตรวจสุขภาพตับด้วยเครื่อง FibroScan 1 ครั้ง
 •  ตรวจก่อนทำหัตการผ่าตัด Pre-operation (อายุมากกว่า 40ปี) 1 ครั้ง
  • -CBC
  • -FBS
  • -BUN (serum)
  • -Creatinine (serum)
  • -Electrolyte
  • -Chest
  • -Electrocardio Graphy
 •  ตรวจก่อนทำหัตการผ่าตัด Pre-operation (อายุน้อยกว่า 40ปี) 1 ครั้ง
  • -CBC
  • -Chest

  เงื่อนไขการรับบริการ:

  • โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2567
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์แล้ว
  • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาล
  • โปรแกรมดังกล่าวยังไม่รวมค่าตรวจร่างกายก่อนการส่องกล้อง ยาระบาย ค่าตรวจชิ้นเนื้อ กรณีตรวจพบความผิดปกติ
  • ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ
  • การใช้โปรแกรมราคาพิเศษนี้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ราคาดังกล่าว เฉพาะคนไทยเท่านั้น
  • สามารถสอบถามเพิ่มเติม และเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ หรือ Line OA ID: @sukumvithospital  ติดตามรับข้อมูลข่าวสารอัพเดทจากทางโรงพยาบาล: