พญ. อัจฉรา สุภาวเวช

พญ. อัจฉรา สุภาวเวช

สาขาที่ชำนาญ

มะเร็งวิทยา

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย พญ. อัจฉรา สุภาวเวช ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส 4:00 pm - 6:00 pm
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2549

: วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2554วุฒิบัตร

: อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2554ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: Solid tumors เช่น breast cancer, Colon cancer, Lung cancer มะเร็งชนิดก้อน