พญ. ณัฐวรรณ พละวุฑิโฒทัย

พญ. ณัฐวรรณ พละวุฑิโฒทัย

สาขาที่ชำนาญ

อายุรกรรมโรคติดเชื้อ

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย พญ. ณัฐวรรณ พละวุฑิโฒทัย ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร 5:00 pm - 8:00 pm
วันพุธ -
วันพฤหัส 5:00 pm - 8:00 pm
วันศุกร์ -
วันเสาร์ 9:00 am - 12:00 am
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2550

วุฒิบัตร

: อายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี  2556

อนุสาขา

: อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี  2558

ความสนใจพิเศษ

: โรคติดเชื้อเขตร้อน HIV