พญ. ฑิตถา อริยปรีชากุล

พญ. ฑิตถา อริยปรีชากุล

สาขาที่ชำนาญ

อายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย พญ. ฑิตถา อริยปรีชากุล ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 8:00 am - 5:00 pm
วันอังคาร 8:00 am - 3:00 pm
วันพุธ 8:00 am - 4:00 pm
วันพฤหัส 8:00 am - 5:00 pm
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ 8:00 am - 8:00 pm

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2551วุฒิบัตร

: อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ปี 2556อนุสาขา

: อายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี ปี 2559