พญ. สุกานดา เป็งยศ

พญ. สุกานดา เป็งยศ

สาขาที่ชำนาญ

อายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย พญ. สุกานดา เป็งยศ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 4:00 pm - 8:00 pm
วันอังคาร 4:00 pm - 8:00 pm
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ 2:00 pm - 8:00 pm
วันเสาร์ 8:00 am - 4:00 pm
วันอาทิตย์ 8:00 am - 12:00 am

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2551วุฒิบัตร

: สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ปี 2556อนุสาขา

: อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลราชวิถี ปี 2558

: อนุสาขาภาพวินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี 2565ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: Cardiac MRI

: Coronary CT Angiography

: Echocardiography