พญ. จักษณี ธัญยนพพร

พญ. จักษณี ธัญยนพพร

สาขาที่ชำนาญ

สมองและระบบประสาท

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย พญ. จักษณี ธัญยนพพร ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร 8:00 am - 8:00 pm
วันพุธ 8:00 am - 8:00 pm
วันพฤหัส 8:00 am - 11:30 am
วันศุกร์ 8:00 am - 6:00 pm
วันเสาร์ 8:00 am - 2:00 pm
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2548

วุฒิบัตร

: รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2551

: ประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ปี 2557

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: ปวดศีรษะ

: Stroke

VAR_INCL_CK