พญ. กนกอร จ่างจรูญโรจน์

พญ. กนกอร จ่างจรูญโรจน์

แผนก

เด็ก

สาขาที่ชำนาญ

พัฒนาการและพฤติกรรม

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย พญ. กนกอร จ่างจรูญโรจน์ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ 4:00 pm - 8:00 pm
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2553

วุฒิบัตร

: กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพุทธชินราช ปี 2557

อนุสาขา

: กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2559