พญ. ณัฐธิดา ชาติบัญชาชัย

พญ. ณัฐธิดา ชาติบัญชาชัย

แผนก

ตา

สาขาที่ชำนาญ

จักษุวิทยาและต้อหิน

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย พญ. ณัฐธิดา ชาติบัญชาชัย ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 8:00 am - 4:00 pm
วันอังคาร 8:00 am - 4:00 pm
วันพุธ 8:00 am - 4:00 pm
วันพฤหัส -
วันศุกร์ 8:00 am - 12:00 am
วันเสาร์ 8:00 am - 12:00 am
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2551วุฒิบัตร

: จักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2557ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

: ต้อหิน โรงพยาบาลศิริราช ปี 2559ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: Cataract Surgery.

: Medical and Surgical Treatment of Glaucoma Disease.