นพ. อรัณ ไตรตานนท์

นพ. อรัณ ไตรตานนท์

สาขาที่ชำนาญ

มะเร็งนรีเวชวิทยา & การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย นพ. อรัณ ไตรตานนท์ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ 8:00 am - 12:00 am

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2546วุฒิบัตร

: สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลราชวิถีอนุสาขา

: มะเร็งวิทยานรีเวช โรงพยาบาลราชวิถี ปี 2555ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

: ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช โรงพยาบาลราชวิถี ปี 2559ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: การผ่าตัดต่อหมัน

: การส่องกล้องโพรงมดลูกเพื่อวินิจฉัยและรักษา
หมายเหตุ :

  • ออกตรวจเฉพาะวันอาทิตย์ที่ 1, 2 และ 3 ของเดือน เวลา 08.00-12.00น.