พญ. พรพิมล คชประเสริฐ

พญ. พรพิมล คชประเสริฐ

สาขาที่ชำนาญ

เวชปฏิบัติทั่วไป

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย พญ. พรพิมล คชประเสริฐ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 11:00 am - 7:00 pm
วันอังคาร 8:00 am - 4:00 pm
วันพุธ 9:00 am - 5:00 pm
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ 8:00 am - 4:00 pm

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2547ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

: ประกาศนียบัตรอบรมความรู้พื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ หลักสูตร 2 เดือน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ตารางแพทย์ออกตรวจ :

  • พฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 1, 3, 5 ของเดือน เวลา 8.00-16.00น.

  • พฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 2, 4 ของเดือน เวลา 11.00-19.00น.