ศ.นพ. สมเกียรติ วงษ์ทิม

ศ.นพ. สมเกียรติ วงษ์ทิม

สาขาที่ชำนาญ

อายุรกรรมโรคปอดและทางเดินหายใจ

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย ศ.นพ. สมเกียรติ วงษ์ทิม ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 8:00 am - 11:30 am
วันอังคาร 8:00 am - 11:30 am
วันพุธ 8:00 am - 11:30 am
วันพฤหัส 8:00 am - 11:30 am
วันศุกร์ 8:00 am - 11:30 am
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2525วุฒิบัตร

: อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2528อนุสาขา

: อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ ประเทศไทย ปี 2533

: เวชบำบัดวิกฤตการศึกษาหลังปริญญา

: สาขาวิชาเกี่ยวกับโรคปอดและทางเดินหายใจ, ศูนย์การแพทย์ทูเลน, ลอสแอนเจลิส, ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2535

VAR_INCL_CK