นพ. กรณ์ เลิศพิภพเมธา

นพ. กรณ์ เลิศพิภพเมธา

สาขาที่ชำนาญ

อายุรกรรมโรคทางเดินอาหารและตับ

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย นพ. กรณ์ เลิศพิภพเมธา ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร 12:00 am - 4:00 pm
วันพุธ 8:00 am - 8:00 pm
วันพฤหัส 8:00 am - 8:00 pm
วันศุกร์ 8:00 am - 4:00 pm
วันเสาร์ 8:00 am - 4:00 pm
วันอาทิตย์ -
ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2554 วุฒิบัตร

: อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2559อนุสาขา

: อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2561ความสนใจพิเศษ

: ส่องกล้องทางเดินอาหาร (Gastrosocpy, Colonoscopy)

: โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

: โรคติ่งเนื้อและมะเร็งลำไส่ใหญ่