พญ. ทฤตมน รัตนประภาต

พญ. ทฤตมน รัตนประภาต

สาขาที่ชำนาญ

กระดูกพรุนและโรคทางเมตาบอลิก

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย พญ. ทฤตมน รัตนประภาต ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 8:00 am - 12:00 am
วันอังคาร -
วันพุธ 8:00 am - 4:00 pm
วันพฤหัส 8:00 am - 8:00 pm
วันศุกร์ -
วันเสาร์ 8:00 am - 4:00 pm
วันอาทิตย์ 8:00 am - 4:00 pm
ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2555วุฒิบัตร

: อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2559อนุสาขา

: โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม ศิริราชพยาบาล ปี 2562