นพ.  เตมีธ์ เสถียรราษฎร์

นพ. เตมีธ์ เสถียรราษฎร์

สาขาที่ชำนาญ

(เฉพาะทางด้านกระดูกสันหลัง) ศูนย์โรคกระดูกสันหลัง

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย นพ. เตมีธ์ เสถียรราษฎร์ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร 8:00 am - 4:00 pm
วันพุธ 8:00 am - 4:00 pm
วันพฤหัส 9:00 am - 2:00 pm
วันศุกร์ -
วันเสาร์ 8:00 am - 12:00 am
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2547

วุฒิบัตร

: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ปี 2554

อนุสาขา

: ศัลยศาสตร์ กระดูกสันหลัง โรงพยาบาล ตำรวจ ปี 2555


ความสนใจพิเศษ

: MIS Spine Surgery

: spinal intervention

: Endoscopic spinal surgery