นพ. ธราดล เล็กสุพรรณโรจน์

นพ. ธราดล เล็กสุพรรณโรจน์

สาขาที่ชำนาญ

มะเร็งวิทยาและโรคเต้านม

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย นพ. ธราดล เล็กสุพรรณโรจน์ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร 5:00 pm - 8:00 pm
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ 9:00 am - 12:00 am
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2553

วุฒิบัตร

: ศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2562

อนุสาขา

: ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2564

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

: โรคมะเร็งเต้านม หัตถการพิเศษ

: Breast cancer surgery