นพ. ชัยสิทธิ์ ศุภประการ

นพ. ชัยสิทธิ์ ศุภประการ

สาขาที่ชำนาญ

ศัลยกรรมกระดูก

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย นพ. ชัยสิทธิ์ ศุภประการ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 8:00 am - 4:00 pm
วันอังคาร 8:00 am - 7:00 pm
วันพุธ 8:00 am - 7:00 pm
วันพฤหัส 8:00 am - 4:00 pm
วันศุกร์ 8:00 am - 4:00 pm
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ 12:00 am - 8:00 pm

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2539

วุฒิบัตร

: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์