รพ.สุขุมวิทเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วย ช่วงวิกฤต COVID-19

ARI Clinic

รพ.สุขุมวิทเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วย

ช่วงวิกฤต COVID-19 พร้อมการตรวจคัดกรอง COVID-19 เพื่อรู้ทัน รักษาไว ลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัส

“โรงพยาบาลสุขุมวิท” เพิ่มมาตรการการดูแลผู้ป่วย ช่วงวิกฤติ COVID-19 โดยมีระบบคัดกรองแยกผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงออกจากผู้ป่วยทั่วไป โดยแยกโซนการตรวจออกนอกตัวอาคารอย่างชัดเจน โดยพร้อมบริการ “ARI คลินิก” Acute Respiratory Infections Clinic เพื่อดูแลผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจโดยเฉพาะไม่ให้ปะปนกับผู้ป่วยที่เข้าไปใช้บริการตามปกติ โดยมีระบบคัดกรองแยกผู้ป่วยตั้งแต่เข้าโรงพยาบาล และทางขับรถเข้าโรงพยาบาล

ARI Clinic

ARI Clinic คือการตรวจคัดกรองโรคหวัด หรือโรคระบบทางเดินหายใจสำหรับผู้ป่วยที่มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หรือหายใจหอบเหนื่อย จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยแยกคนไข้กลุ่มเสี่ยงออกจากกลุ่มคนไข้ทั่วไป เพราะแยกโซนการตรวจออกด้านนอกอาคาร เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ โดยมีแพทย์ชำนาญการและเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมในเรื่องของมาตรการป้องกันการติดเชื้อระหว่างผู้ป่วยเป็นอย่างดี พร้อมบริการตรวจคัดกรอง COVID-19 กรณีมีไข้สูงกว่า 37.5°C ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลและตรวจคัดกรองในห้องแยกโรค Isolate Room ที่มีความกดอากาศลบ ไม่แพร่กระจายเชื้อหากท่านมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อย สามารถเข้ารับบริการได้ที่ ARI Clinic โรงพยาบาลสุขุมวิท สถานี BTS เอกมัย โทร. 02-231-0011

Ad


ทั้งนี้หากคุณเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง มีไข้ ไอ หายใจหอบเหนื่อย และเข้าเกณฑ์ตามเกณฑ์สาธารณะสุขกำหนด เพียงพกบัตรประจำตัวมาใบเดียว สามารถรับสิทธิ์การตรวจคัดกรอง COVID-19 ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ภาพชุด PPE และ PAPR

“ชุดป้องกันPPE”...อีกหนึ่งมาตรการป้องกันการติดเชื้อ

ซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับระดับความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลากรทางการแพทย์ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง...ไม่ว่า “หน้ากากสำหรับแพทย์” เช่น N95…หรือ “ชุดสวมป้องกันที่มีระบบฟอกอากาศในตัว” ที่เรียกว่า ‘PAPR’…Powered Air Purifying Respirators ซึ่งเหมาะใช้งานที่ต้องเข้าไปดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยอาการหนักมาก...ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ หรือต้องเข้าไปทำงานในห้อง ICU เป็นเวลานาน...จึงได้รับการออกแบบให้มีอุปกรณ์ป้องกันที่มั่นใจได้ โดยมี “แว่นกันรอบขอบตา” หรือมี “หน้ากากกันหน้า” เพื่อไม่ให้สารคัดหลั่งของผู้ป่วยจากการไอ-จามกระเด็นมาโดนตาและเข้าเยื่อบุตาโดยตรงซึ่งจะทำให้ติดเชื้อได้...เช่นเดียวกับการสวม “ชุดหมี” หรือ “ชุดป้องกัน PPE” ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวของบุคคลากรการแพทย์ปนเปื้อนสารคัดหลั่งที่ติดเชื้อจากคนไข้...

Ward11

ห้องพักผู้ป่วย ได้จัดให้ทีมวิศวกร ทำการปรับปรุงโครงสร้างและระบบระบายอากาศเพื่อให้ทั่วพื้นที่หอผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจมีความปลอดภัยแก่ทั้งผู้ป่วยตลอดทั้งบุคคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่เกี่ยวข้อง และเมื่อผู้ป่วยกลับบ้าน จะมีทีมแม่บ้านทำความสะอาดโดยใส่ชุด PPE พร้อมทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในบริเวณห้องผู้ป่วย รวมถึงห้องน้ำ และเช็ดโต๊ะ เตียง โซฟาให้สะอาด หลังจากนั้นจะอบฆ่าเชื้อด้วย Ultraviolet Sterilizer (UVC) และโอโซน เพื่อให้มั่นใจว่าเชื้อที่ลอยอยู่ในอากาศถูกทำลายหมด หลังจากอบฆ่าเชื้อจะทิ้งห้องไว้ 1 ชม. จึงสามารถรับเคสผู้ป่วยใหม่ได้ เพื่อป้องกันการติดเชื้อต่อผู้ป่วยในการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสุขุมวิท

Lab Test

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Laboratory) ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผ่านการทดสอบความชำนาญการทางห้องปฏิบัติการให้สามารถตรวจเชื้อ COVID-19 เทคนิค Real Time RT-PCR เป็นเทคนิคที่แม่นยำระดับสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส ที่ได้รับการยอมรับระดับสากล โดยกระบวนการตรวจหาเชื้อดังกล่าวจะทำในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่มีทีมผู้ชำนาญการ โดยนักเทคนิคการแพทย์ที่ผ่านการอบรมเป็นอย่างดี โดยไม่จำเป็นต้องจัดเก็บสิ่งส่งตรวจของกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 ไปส่งตรวจยังห้องปฏิบัติการที่อื่นอย่างเดิม ซึ่งต้องใช้ระยะเวลารอผลค่อนข้างนานทำให้กระบวนการการดำเนินการต่างๆ ช้าลงไปด้วย ซึ่งในตอนนี้สามารถส่งตรวจบนห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ที่โรงพยาบาลสุขุมวิทได้ทันที จึงสะดวก รวดเร็ว ลดระยะการรอ ได้ผลภายใน 24 ชม. และสามารถทำให้คนไข้ที่ติดเชื้อสามารถรับการรักษาได้ทันการ

COVID-19 Fast Track Testing

COVID-19 Fast Track Testing เพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้น!!

“รพ.สุขุมวิท” ได้จัดบริการ ‘COVID-19 Fast Track Testing’ เพื่อทำการตรวจคัดกรอง COVID-19 ให้กับผู้ที่สงสัยว่าตนเองเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 หรือไม่? เหมาะอย่างยิ่งกับบุคคลที่ไปสถานที่สุ่มเสี่ยง หรืออาจเริ่มกลับมาทำงาน จากที่หยุดจาก Work form Home และมีจำนวนสุ่มเสี่ยงจากการพบปะผู้คนที่อาจเป็นกลุ่มเสี่ยง เพื่อการดูแลเชิงป้องกัน และรีบรักษาได้ทันการ สามารถใช้บริการตรวจคัดกรอง COVID-19 ได้โดยผู้เข้ารับการตรวจไม่ต้องลงจากรถ สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ เพียงโทรสำรอง 02-391-0011 หรือลงทะเบียนจองสิทธิ์ล่วงหน้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่พยาบาลได้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับการ Confirm วันเวลาตรวจคัดกรอง COVID-19


VAR_INCL_CK