ผู้ถือกรมธรรม์สุขภาพ ไม่ต้องสำรองจ่าย ที่โรงพยาบาลสุขุมวิท

หัวใจ

ข่าวดี! ผู้ถือกรมธรรม์สุขภาพ ไม่ต้องสำรองจ่าย ที่โรงพยาบาลสุขุมวิท


ผู้ถือกรมธรรม์สุขภาพ ไม่ต้องสำรองจ่าย ที่โรงพยาบาลสุขุมวิท ตามวงเงินหน้าบัตรประกันรายบุคล และประกันกลุ่มของท่าน รายชื่อบริษัทประกันสุขภาพรายบุคคล และประกันกลุ่มไม่ต้องสำรองจ่าย ในการใช้บริการรักษาทันตกรรม ที่โรงพยาบาลสุขุมวิท


1. AIA / ประเภทประกันกลุ่ม

ลูกค้าสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ด้วยตนเองผ่าน AIA I SERVICE หรือรพ. สามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านระบบAIA Smart Claim ด้วยเลขบัตรประชาชนหรือเลขที่กรมธรรม์


2. โตเกียวมารีน / ประเภทประกันกลุ่ม

โรงพยาบาลสามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านระบบ Claim Service ของโตเกียวมารีน ด้วยเลขบัตรประชาชนหรือเลขที่กรมธรรม์


3. Cigna / ประเภทประกันกลุ่ม

โรงพยาบาลสามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านระบบ Cigna ด้วยเลขบัตรประชาชนหรือเลขที่กรมธรรม์


4. ไทยสมุทร / ประเภทประกันกลุ่มและรายบุคคล

สามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านระบบ ไทยสมุทร ด้วยเลขบัตรประชาชนหรือเลขที่กรมธรรม์


5. อลิอันซ์ อยุธยา / ประเภทประกันกลุ่ม

สามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านระบบ อลิอันซ์ อยุธยา ด้วยเลขบัตรประชาชนหรือเลขที่กรมธรรม์หากตรวจสอบแล้วกรมธรรม์ครอบคุมด้านทันตกรรม สามารถใช้สิทธิ์ตามวงเงินและเงื่อนไขกรมธรรม์นั้น โดยไม่ต้องสำรองจ่าย เพื่อสุขภาพช่องปากและฟันแข็งแรง ที่ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 6 โรงพยาบาลสุขุมวิท สถานีรถไฟฟ้าเอกมัย ทางออกที่ 3
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแผนกคู่สัญญา
ชั้น 8 โรงพยาบาลสุขุมวิท
โทร. 02-391-0011 ต่อ 862, 863, 865, 866ติดตามรับข้อมูลข่าวสารอัพเดทจากทางโรงพยาบาล:

   
VAR_INCL_CK