บทความ
ศัลยกรรม

เทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้องหรือ Laparoscopic Surgery ในปัจจุบันแทบจะสามารถรักษาได้ทุกอวัยวะในช่องท้อง เช่น นิ่วในถุงน้ำดี การผ่าตัดไส้ติ่ง การผ่าตัดไส้เลื่อน การผ่าตัดเนื้องอกบริเวณลำไส้ เป็นต้น
ไส้เลื่อน คือ ภาวะที่ลำไส้เคลื่อนตัวออกมานอกช่องท้อง ทำให้มีลักษณะคล้ายก้อนตุง นูน เป็นก้อนนุ่ม ซึ่งเกิดจากความบอบบางของผนังช่องท้องที่มีมาแต่กำเนิด หรือเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ
นิ่วในถุงน้ำดี หนึ่งในโรคระบบทางเดินอาหารที่สามารถเกิดได้กับทุกคนและเป็นอันตรายหากปล่อยทิ้งไว้นาน เนื่องจากโรคนิ่วในถุงน้ำดีมักไม่มีอาการแสดงในระยะเริ่มต้น มักตรวจพบจากการตรวจสุขภาพประจำทุกปี โดยไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ
“ไส้ติ่งอักเสบ” โรคที่เรามักได้ยินกันบ่อย ๆ คือ หนึ่งที่โรคที่เกิดขึ้นเฉียบพลัน สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศ ทุกวัย ตั้งแต่เด็ก ไปจนถึงผู้สูงอายุ แต่มักพบได้บ่อยที่สุดในกลุ่มคนช่วงอายุ 15-30 ปี
หลังผ่าตัดสามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ เข้าสังคม เดินทางท่องเที่ยวพักผ่อน ออกกำลังกายที่
ข้อสังเกตและพิจารณานำส่งโรงพยาบาล ระดับความรู้สึกตัว (ลด) เลวลง เช่น นอนซึม, หลับตาตลอด เรียกไม่ค่อยรู้สึกตัว เอะอะโวยวาย ทำตามคำสั่งไม่ได้ คลื่นไส้
VAR_INCL_CK