ผศ.ดร.ทพญ. เปรมทิพย์ ชลิดาพงศ์

ผศ.ดร.ทพญ. เปรมทิพย์ ชลิดาพงศ์

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ทันตกรรมความปวดบริเวณช่องปากใบหน้า

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย ผศ.ดร.ทพญ. เปรมทิพย์ ชลิดาพงศ์ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ 9:00 am - 4:00 pm
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

: ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

: ปริญญาเอก ,Eastman-Dental Institute ,UCL , U. of London

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

: อนุมัติบัตรทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า  ราชวิทยาลัยทันตเเพทย์ประเทศไทย

: American Board of Dental Sleep Medicine.

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: รักษาอาการปวดขากรรไกรและใบหน้า

: รักษานอนกรนและภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

: รักษานอนกัดฟัน*** (ออกตรวจ สัปดาห์ที่ 2, 4 ของเดือน)