ทพ.   ลม จันทร์ชัยมงคล

ทพ. ลม จันทร์ชัยมงคล

สาขาที่เชี่ยวชาญ

สาขาวิชา ทันตกรรมปริทันตวิทยา

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย ทพ. ลม จันทร์ชัยมงคล ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร 9:30 am - 4:00 pm
วันพุธ 12:00 am - 4:00 pm
วันพฤหัส 9:30 am - 4:00 pm
วันศุกร์ 9:30 am - 4:00 pm
วันเสาร์ 9:30 am - 3:00 pm
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: วท.บ. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

: วท.ม. (ปริทันตวิทยา) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

: ทันตกรรม-ปริทันตวิทยา

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: