ผศ.ดร.ทพ. ดนุชิษณ์ พนมยงค์

ผศ.ดร.ทพ. ดนุชิษณ์ พนมยงค์

สาขาที่เชี่ยวชาญ

วิทยาเอ็นโดดอนด์

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย ผศ.ดร.ทพ. ดนุชิษณ์ พนมยงค์ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 5:00 pm - 7:00 pm
วันอังคาร -
วันพุธ 5:00 pm - 7:00 pm
วันพฤหัส -
วันศุกร์ 5:00 am - 7:00 pm
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2540

: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Dental Science), มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น, ประเทศออสเตรเลีย ปี 2552

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

: ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ทันตแพทยศาสตร์) ทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2544

: ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (ทันตแพทยศาสตร์) วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนด์ คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2557