ผศ.ดร.ทพ. ดนุชิษณ์ พนมยงค์

ผศ.ดร.ทพ. ดนุชิษณ์ พนมยงค์

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ทันตกรรมหัตถการ

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย ผศ.ดร.ทพ. ดนุชิษณ์ พนมยงค์ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 5:00 pm - 7:00 pm
วันอังคาร -
วันพุธ 5:00 pm - 7:00 pm
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2540

: ทันตกรรมหัตถการมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2544

: Ph.D.(Dental Science), The University of Melbourne, Australia ปี 2552

: วิทยาเอ็นโดคอนต์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2557