โปรแกรมตรวจป้องกันมะเร็ง ชาย/หญิง

โปรแกรม/แพคเกจของศูนย์ ตรวจสุขภาพ

ตรวจป้องกันมะเร็ง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์ตรวจสุขภาพ
ชั้น 6 โรงพยาบาลสุขุมวิท
โทร. 02-391-0011 ต่อ 682, 683ติดตามรับข้อมูลข่าวสารอัพเดทจากทางโรงพยาบาล: