แพ็กเกจทดสอบภูมิแพ้ 40 ชนิด

โปรแกรม/แพคเกจของศูนย์ ผิวหนังเลเซอร์และความงาม

ทดสอบภูมิแพ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ศูนย์ศูนย์ผิวหนังเลเซอร์และความงาม
ชั้น 2A โรงพยาบาลสุขุมวิท
โทร. 02-391-0011 ต่อ 369, 370ติดตามรับข้อมูลข่าวสารอัพเดทจากทางโรงพยาบาล: