8 สิ่งสำคัญเรื่องการดูแลสุขภาพคุณผู้หญิง

ผู้หญิง

8 สิ่งสำคัญเรื่องการดูแลสุขภาพคุณผู้หญิง


เรื่องสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญการป้องกันคือปัจจัยสำคัญที่ควรใส่ใจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ การตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปีสามารถช่วยตรวจคัดกรองก่อนเกิดโรค และรักษาได้ทันการ และยังช่วยให้สามารถปรับรูปแบบการดำเนินชีวิตเพื่อป้องกันก่อนรักษา หรือลดความเสี่ยงก่อนเกิดโรคได้อีกด้วย และอะไรคือสิ่งสำคัญบ้างที่คุณผู้หญิงควรรับการตรวจสุขภาพและไม่ควรละเลย


1. ตรวจวัดความดันโลหิตสูง

ค่าความดันโลหิตผู้ใหญ่ปกติควรอยู่ที่ 120/80 มิลลิเมตรปรอท ซึ่งคุณผู้หญิงทุกคนควรตรวจเช็คทุกหนึ่งหรือสองปี/ครั้งในอายุ 20 ขึ้นไป แต่สำหรับผู้ใหญ่อายุ 40 ปีขึ้นไป และผู้มีปัจจัยเสี่ยงอาทิ อ้วน ไม่ออกกำลังกาย ควรตรวจเป็นประจำทุกปี เพื่อป้องกันภัยเงียบที่ระยะแรกจะไม่แสดงอาการ จะแสดงอาการเมื่อเป็นมากแล้ว และแค่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาจไม่เพียงพอ โดยต้องพบแพทย์ทานยาเพื่อการรักษา เพราะการปล่อยให้ร่างกายมีความดันโลหิตสูง เท่ากับคุณผู้หญิงเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมองเช่นกัน


2. ตรวจวัดระดับไขมันในเส้นเลือด

การตรวจวัดระดับไขมันในเส้นเลือดคือตัวหลักสำคัญที่สามารถบอกได้ว่าคุณมีความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคหลอดเลือดหัวใจหรือไม่ หากปล่อยให้เกิดระดับไขมันในเลือดมีระดับเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้เกิดการอุดตันในหลอดเลือด ทำให้เลือดไม่สามารถไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่างๆในร่างกายได้สะดวก ส่งผลให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมา อาทิโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน อาจก่อให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันได้ หรือโรคหลอดเลือดสมองที่อาจก่อให้เกิด อัมพฤกษ์ อัมพาตได้ เพราะฉะนั้นการตรวจสุขภาพประจำปีด้วยการตรวจเช็คระดับไขมันในเลือดสามารถช่วยป้องกันภาวะเสี่ยงเหล่านี้ (ค่าระดับไขมันรวมปกติควรต่ำกว่า 200 มิลลิกรัม)

น้ำตาล

3. ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเส้นเลือด

การที่ร่างกายมีปริมาณระดับน้ำตาลสูงจะส่งผลให้เกิดโรคเบาหวานได้ ซึ่งเมื่อหลอดเลือดมีปริมาณน้ำตาลสูงก็จะส่งผลให้เกิดการแข็งตัวของหลอดเลือด และเกิดการอุดตันในหลอดเลือดได้ ซึ่งคนเป็นเบาหวานมีภาวะเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจสูงกว่าคนปกติ 2-3 เท่า โดยปกติแล้วคนทั่วไปจะมีระดับน้ำตาลน้อยกว่า 100 มิลลิกรัม/เดซิลิตร หากระดับน้ำตาลสูงนอกจากจะก่อให้เกิดภาวะเบาหวานแล้วยังก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ ตามมา

อัลตราซาวด์

4. การตรวจอัลตราซาวน์ช่องท้อง

สามารถตรวจดูความผิดปกติของอวัยวะในช่องท้องที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น เนื้องอก ถุงน้ำ นิ่ว กระเพาะปัสสาวะ มดลูก รังไข่ และอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแม่นยำ หากคุณผู้หญิงมีภาวะปวดท้องน้อยเรื้อรัง หรือจุกเสียด การตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องจึงมีความจำเป็นมาก เพื่อช่วยตรวจดูความผิดปกติภายในช่องท้องสะดวกสบาย ไม่เจ็บ แม่นยำ ปลอดภัย และรักษาได้อย่างตรงจุด


5. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูก เป็นหนึ่งในโรคมะเร็งที่พบบ่อยของมะเร็งในสตรีไทย โดยมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัส Human Papillomavirus (HPV) โดยในแต่ละปีพบผู้หญิงไทย อายุ 35-60 ปี เป็นมะเร็งปากมดลูกเป็นอันดับหนึ่งและเสียชีวิตเพราะไม่ได้ตรวจรักษา หรือตรวจพบเมื่อโรคมีความรุนแรงแล้ว การตรวจหามะเร็งปากมดลูกในระยะแรกและได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตลงได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้คุณผู้หญิงยังสามารถป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกได้ด้วยการฉีดวัคซีน HPV อีกด้วย

มะเร็งเต้านม

6. ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม ถือว่าเป็นโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของผู้หญิงทั่วโลก และเป็นมะเร็งที่พบมากในผู้หญิงไทยปัจจุบัน การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมถือเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ และให้ผลแม่นยำในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในระยะแรก ซึ่งหากคุณผู้หญิงตรวจเจอในระยะแรกส่งผลให้การรักษามีประสิทธิภาพและวางแผนแนวทางการรักษาได้ทันท่วงที การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแนะนำในผู้หญิงวัย 35 - 40 ปีขึ้นไป หรือมีประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็งเต้านม การใช้ฮอร์โมน หรือยาคุมกำเนิดเป็นเวลานาน มีประจำเดือนครั้งแรกก่อนอายุ 12 ปี หรือหมดประจำเดือนอายุ 30 ปี มีภาวะอ้วน ไม่เคยมีบุตร ดื่มแอลกอฮอล์ ขาดการออกกำลังกาย ควรตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมทุก 1-2 ปี


7. การตรวจภาวะกระดูกพรุน

ภาวะกระดูกพรุน คือ กระดูกเริ่มเสื่อมและบางลง เนื่องจากมีการสูญเสียแคลเซียมที่สะสมในกระดูก โดยกระดูกพรุนถือเป็นภัยแฝงคล้ายกับโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งเมื่อเกิดภาวะกระดูกเริ่มบางลง หรือเสื่อมลงจะไม่ทราบ หากไม่ได้รับการตรวจพบซึ่งการตรวจวัดภาวะกระดูกพรุนด้วยเครื่อง BMD (Bone Mineral Density) จะสามารถช่วยวินิจฉัยได้ชัดเจนถึงภาวะมวลกระดูกในร่างกายเพื่อรีบรักษาได้ทันการ หรือเพิ่มการดูแลสุขภาพให้มากขึ้นก่อนที่จะเกิดโรคกระดูกพรุนเกิดขึ้น โรคกระดูกพรุนนั้นหากปล่อยไว้ไม่ได้รับการรักษาก็ส่งผลให้เกิดกระดูกหักได้ และอาจเกิดเหตุการณ์กระดูกหักซ้ำได้ ไม่ว่าจากอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์กระแทกเล็กน้อย และในผู้สูงอายุการหกล้มสะโพกหักอาจกลับมาเดินไม่ได้ปกติ จึงอาจเกิดการนอนติดเตียงในผู้สูงอายุ โรคเรื้อรังต่างๆก็ตามมาได้ เช่น ไขมันสูง เบาหวาน ส่งผลให้คุณภาพชีวิตแย่ลงโดยไม่จำเป็น เพราะฉะนั้นการคัดกรองป้องกันจึงเป็นสิ่งที่คุณผู้หญิงไม่ควรละเลย


8. ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นโรคที่สามารถตรวจคัดกรอง ป้องกัน รักษาได้ โดยการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้อง (Colonoscopy) ได้อย่างแม่นยำ และปลอดภัยอีกด้วย โดยเมื่อแพทย์ทำการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้อง หากพบเจอติ่งเนื้อในลำไส้ก็สามารถตัดออกเพื่อป้องกันเนื้อร้าย และส่งตรวจชิ้นเนื้อได้ทันที เพื่อการรักษาได้ทันการ โดยได้รับการยอมรับทั่วโลก สมาคมโรคมะเร็งสหรัฐอเมริกา (American Cancer Society) แนะนำอายุ 45 ปีขึ้นไปควรเริ่มการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: โรงพยาบาลสุขุมวิท
โทร. 02-391-0011


ติดตามรับข้อมูลข่าวสารอัพเดทจากทางโรงพยาบาล:

   
VAR_INCL_CK