ก่อนตั้งครรภ์ควรตรวจอะไรบ้าง ?

ตั้งครรภ์

การตรวจคัดกรองก่อนตั้งครรภ์ของคุณผู้หญิงช่วยให้แพทย์สามารถระบุสภาวะที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของคุณแม่ หรือสุขภาพของทารกในครรภ์ได้ โดยเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการดูแลสุขภาพในระหว่างตั้งครรภ์ เนื่องจากโรคต่างๆสามารถรักษา หรือป้องกันได้เพื่อลดความเสี่ยงต่อแม่และทารกในครรภ์หากได้รับการตรวจพบอย่างทันท่วงที

คุณผู้หญิงตั้งครรภ์ที่มีสุขภาพแข็งแรง สามารถเป็นพาหะของโรคที่ไม่ก่อให้เกิดอาการได้ และอาจส่งผลร้ายต่อการตั้งครรภ์ การตรวจเลือดสำหรับก่อนตั้งครรภ์นอกจากช่วยตรวจค้นหาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลเสียต่อการตั้งครรภ์แล้ว ยังสามารถตรวจสอบถึงภาวะต่างๆ ที่อาจไม่แน่ใจว่าเคยติดเชื้อหรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่สามารถป้องกันได้หรือไม่ ?

แพทย์แนะนำให้ผู้หญิงทุกคนเข้ารับการตรวจคัดกรองก่อนตั้งครรภ์ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยง อาทิ การดำเนินชีวิตที่สุ่มเสี่ยง ประวัติพันธุกรรมเช่น ไวรัสตับอักเสบ บี ธาลัสซิเมีย และอื่นๆ

ตรวจสุขภาพร่างกายก่อนตั้งครรภ์ควรตรวจอะไรบ้าง ?

การตรวจกลุ่มเลือด

การตรวจกลุ่มเลือดสามารถช่วยให้แพทย์สามารถระบุกรุ๊ปเลือดของคุณผู้หญิงได้ (ไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ป A, B, AB หรือ O) ผู้หญิงที่ทราบกรุ๊ปเลือดแล้วไม่จำเป็นต้องได้รับการตรวจนี้

การตรวจเลือดสำหรับการตั้งครรภ์แพทย์จะต้องตรวจสอบด้วยว่าผู้หญิงมีเลือด Rh- หรือ Rh + หรือไม่ สามีของคุณผู้หญิงที่มีกรุ๊ปเลือด Rh- ควรได้รับการตรวจกรุ๊ปเลือดด้วยเพราะทารกในครรภ์ที่ตั้งครรภ์โดยสตรี Rh- และ หากมีสามีมีกรุ๊ปเลือด Rh + อาจพัฒนาโรคเม็ดเลือดในทารกแรกเกิด ซึ่งเป็นภาวะร้ายแรงซึ่งอาจทำให้สมองถูกทำลายและทารกเสียชีวิตได้ โรคนี้เกิดขึ้นหลังจากผู้หญิง Rh- สัมผัสกับเลือด Rh + ของเธอและเริ่มผลิตแอนติบอดีซึ่งทำให้ร่างกายปฏิเสธเลือด Rh + แอนติบอดีเหล่านี้จะถูกส่งต่อไปยังทารกในครรภ์ในระหว่างตั้งครรภ์และอาจทำให้ทารกแรกเกิดที่มีเลือด Rh + ปฏิเสธเลือดของตัวเองหลังการคลอดบุตร โรคนี้สามารถป้องกันได้โดยการรักษาหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิดด้วยภูมิคุ้มกันโกลบูลินซึ่งป้องกันการสร้างแอนติบอดีต่อเลือด Rh +

การตรวจเลือดสถานะแอนติบอดี

นอกจากการตรวจกรุ๊ปเลือดแล้วผู้หญิงทุกคนควรได้รับการตรวจหาแอนติบอดีในเลือด สิ่งนี้มีความสำคัญแม้ว่าผู้หญิงจะเคยตรวจหาแอนติบอดีในเลือดมาก่อนก็ตามเนื่องจากความเข้มข้นของแอนติบอดีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตัวอย่างเช่นผู้หญิงที่เคยได้รับการฉีดวัคซีนและได้รับแอนติบอดีสำหรับโรคหัดคางทูมและหัดเยอรมันอาจต้องได้รับการฉีดวัคซีนเสริมเนื่องจากไม่ได้รับการฉีดวัคซีนมาเป็นเวลานานเนื่องจากระดับแอนติบอดีลดลงเมื่อเวลาผ่านไป ตามหลักการแล้วควรทำการตรวจคัดกรองแอนติบอดีก่อนที่วางแผนจะตั้งครรภ์เนื่องจากไม่แนะนำให้ใช้วัคซีนหลายชนิดในระหว่างตั้งครรภ์เพื่อความปลอดภัยเมื่อใช้ในระหว่างตั้งครรภ์

ตรวจซิฟิลิส

โรคซิฟิลิสเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งมักไม่มีอาการ ผู้หญิงจำนวนมากที่เป็นพาหะของโรคจะไม่มีอาการใด ๆ และไม่รู้ว่าตนเองติดเชื้อ ซิฟิลิสอาจมีผลเสียร้ายแรงในระหว่างตั้งครรภ์ แต่สามารถรักษาได้ง่ายด้วยยาปฏิชีวนะเมื่อตรวจพบ

ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ซี และเอชไอวี

แพทย์แนะนำให้ผู้หญิงทุกคนตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี, ไวรัสตับอักเสบซีและไวรัสเอชไอวี (Human Immunodeficiency Virus) ก่อนหรือระหว่างตั้งครรภ์ เนื่องจากเป็นโรคที่มีผลกระทบร้ายแรงต่อทั้งหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์

การตรวจการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep)

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นสิ่งที่คุณผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธุ์แล้วควรตรวจคัดกรองป้องกัน เพื่อตรวจหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปากมดลูก และโรคทางนรีเวชต่างๆ

การตรวจระดับวิตามิน ดี

การขาดวิตามิน D ในสตรีตั้งครรภ์ อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงของภาวะครรภ์เป็นพิษ โรคเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยและความเสี่ยงของการตกเลือดหลังคลอดอย่างรุนแรง

เพื่อป้องกันสุขภาพสุภาพสตรีระหว่างตั้งครรภ์ และทารกในครรภ์ การตรวจคัดกรองก่อนตั้งครรภ์ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการวางแผนก่อนมีบุตร เพื่อการรักษา หรือฉีดวัคซีนป้องกันได้ทันการ หรือขอรับคำแนะนำจากแพทย์ผู้ชำนาญการได้ที่


พญ. อรกนิษฐา อรุณาทิตย์
พญ. อรกนิษฐา อรุณาทิตย์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน สูติ-นรีเวช


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ศูนย์สูติ-นรีเวช
ชั้น 2A โรงพยาบาลสุขุมวิท
โทร. 02-391-0011 ต่อ 356, 357
VAR_INCL_CK