Women’s Hub ศูนย์รวมการดูแลสุขภาพของผู้หญิง

Womenhub

ในสังคมปัจจุบัน ผู้หญิงยุคใหม่ มีความเป็นเวิร์คกิ้งวูเมน ทำงานเก่ง มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบสูง และคล่องแคล่วไม่แพ้ผู้ชาย แต่ในขณะเดียวกัน การดูแลสุขภาพของคุณผู้หญิงเอง ก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่น้อยเลย ธรรมชาติของผู้หญิงจะชอบดูแลทุกๆคนที่อยู่รอบๆตัวไม่ว่าจะเป็น สามี ผู้สูงอายุในบ้าน ลูกๆ รวมไปถึงผู้ร่วมงาน จนอาจจะลืมกันไปว่า ร่างกายของผู้หญิงตั้งแต่เด็กจนโต มีความละเอียดอ่อน และ มีความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตลอดเวลา ซึ่งการละเลยการดูแลสุขภาพโดยไม่ได้ตั้งใจ อาจส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพต่างๆ ได้ในทั้งระยะสั้น และระยะยาว

ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของทีมงานโรงพยาบาลที่จะดูแลสุขภาพผู้หญิงทุกคน ให้มีสุขภาพกาย และสุขภาพใจที่ดี ทางโรงพยาบาลจึงได้ริเริ่มโครงการ “Women’s Hub เป็นศูนย์รวมการดูแลสุขภาพของผู้หญิง” โดยหวังอย่างยิ่งว่าศูนย์นี้จะสามารถ

บูรณาการความรู้เกี่ยวกับสุขภาพผู้หญิงแบบองค์รวม ที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้หญิงในยุคปัจจุบัน เพื่อให้ผู้หญิงทุกคนมีความมั่นใจมากขึ้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพ ประกอบไปด้วยการที่โรงพยาบาลสุขุมวิท มีความพร้อมทางด้านทีมแพทย์ผู้ชำนาญการในหลากหลายสาขาโรคเกี่ยวกับคุณผู้หญิง ครบครันด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ในการรักษาที่จะมาคอยดูแล พร้อมการตรวจคัดกรองโรคต่างๆ ทางโรงพยาบาลพร้อมที่จะเป็นทางออกด้านสุขภาพให้ผู้หญิง ตั้งแต่เรื่องการคัดกรองเบื้องต้นไปจนถึงรักษาโรคต่างๆ ที่มีความซับซ้อนได้

ปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้หญิงวัยทำงานหลายคนละเลยในเรื่องของการดูแลตัวเอง เมื่อตรวจพบโรคขึ้น ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการที่เราวางแผนในการดูแลสุขภาพไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ หากพบโรคต่างๆ ก็ยังทำการรักษาได้ทัน จะช่วยลดการสูญเสีย อีกทั้งจะเป็นการช่วยวางแผนในการดูแลสุขภาพให้ผู้หญิงวัยทำงาน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ในระยะยาวก็สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และดูแลครอบครัวไปได้นานๆสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ศูนย์สูติ-นรีเวช
ชั้น 2A โรงพยาบาลสุขุมวิท
โทร. 02-391-0011 ต่อ 356, 357ติดตามรับข้อมูลข่าวสารอัพเดทจากทางโรงพยาบาล:

VAR_INCL_CK