ทางเลือกใหม่ศูนย์แพทย์ รพ.สุขุมวิท

รายการบ่ายนี้มีคำตอบ...ทางเลือกใหม่ศูนย์

­แพทย์เฉพาะทาง รพ.สุขุมวิท
โดย นายแพทย์ ภมรศักดิ์ เธียรประสิทธิ์ กรรมการบริหารโรงพยาบาลสุขุมวิท
ออกอากาศเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555