ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์

โปรแกรม/แพคเกจของศูนย์ ศัลยกรรมเต้านมและมะเร็ง


มะเร็งเต้านม


 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์ศัลยกรรมเต้านมและมะเร็ง
ชั้น 1 โรงพยาบาลสุขุมวิท
โทร. 02-391-0011 ต่อ 110, 111ติดตามรับข้อมูลข่าวสารอัพเดทจากทางโรงพยาบาล: