ศูนย์ศัลยกรรมเต้านมและมะเร็ง

คลินิกเต้านม

คลินิกเต้านม เป็นคลินิกที่ตรวจผู้ป่วยเฉพาะโรคทางด้านเต้านม โดยแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงทางด้านการดูและและการผ่าตัดมะเร็งอย่างแท้จริง มีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเพื่อให้สามารถวินิจฉัยมะเร็งเต้านมได้อย่างแม่นยำ และให้การดูแลรักษาได้อย่างรวดเร็ว ให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาต่าง ๆ ทางด้านเต้านมทุกชนิด มุ่งเน้นการให้การรักษาตามมาตราฐานปัจจุบัน เพื่อให้มะเร็งหายขาดมากที่สุดและผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เหมือนเดิมมากที่สุด

การผ่าตัดแบบเก็บรักษาเต้านมมีข้อดีอย่างไร

ปัจจุบัน เป้าหมายของการรักษามะเร็งเต้านมนอกจากต้องการให้มะเร็งหายขาดแล้ว ยังต้องการให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนเดิมด้วย

การผ่าตัดรักษาแบบเก็บเต้านมถือเป็นการรักษามาตรฐานของมะเร็งเต้านมในปัจจุบัน ที่ให้ผลการรักษาไม่แตกต่างกับการรักษาแบบตัดเต้านม แต่การรักษาแบบเก็บเต้านมไว้ ทำให้ผู้ป่วยยังมีเต้านมเดิมอยู่ทั้งสองข้าง มีสภาพจิตใจที่ดีเพราะไม่สูญเสียอวัยวะสำคัญของเพศหญิงไป ถึงแม้ในปัจจุบัน แพทย์จะสามารถผ่าตัดเสริมเต้านมได้ แต่การยังมีเต้านมเดิมของผู้ป่วยย่อมดีที่สุด

มะเร็งเต้านมรักษาหายได้หรือไม่

มะเร็งเต้านมในปัจจุบัน สามารถรักษาหายขาดได้และมีโอกาสหายขาดได้สูง ดังนั้น เมื่อทราบว่าเป็นมะเร็งเต้านมก็ไม่ควรสิ้นหวัง ควรรีบมาพบแพทย์เพื่อรับการรักษาให้เร็วที่สุด โดยเฉพาะมะเร็งเต้านมระยะต้น ๆ เช่น มะเร็งเต้านมระยะศูนย์ หรือระยะหนึ่ง สามารถมีโอกาสหายขาดได้ถึง 100 %

ผู้ป่วยทุกคน เมื่อทราบว่าตนเองเป็นมะเร็งเต้านมย่อมมีความวิตกกังวลมากอยู่พอสมควร คงพยายามหาข้อมูลในทุก ๆ ทางที่ทำได้ ซึ่งมีทั้งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และไม่น่าเชื่อถือ จากที่มาของข้อมูลต่าง ๆ กันไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิด หรือญาติพี่น้อง

ดังนั้นการรักษาอันดับแรกควร "ให้การดูแลทางด้านจิตใจ" ของผู้ป่วยก่อนเสมอ อย่างน้อยให้ผู้ป่วยค่อย ๆ คลายความกังวลลงจนสามารถที่จะรับฟังคำแนะนำในแนวทางการรักษาที่เหมาะสมจากแพทย์ และพร้อมที่จะเข้ารับการรักษาได้ต่อไป

การรักษามะเร็งเต้านมในมาตรฐานการแพทย์แผนปัจจุบันจะเห็นว่า มีหลายการรักษาหลากหลายวิธี แต่ต้องเรียนว่าไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งที่ได้ผลดีที่สุด แต่การรักษามะเร็งให้ได้ผลดีที่สุดต้องใช้หลายวิธีร่วมกัน ซึ่งประกอบด้วย

  • การผ่าตัด
  • ยาเคมีบำบัด
  • ยากินต้านฮอร์โมน
  • ยาต้าน HER2/neu
  • การฉายรังสีรักษา
  • การใช้ยาอื่น ๆ ตามการตอบสนองของมะเร็งแต่ละชนิด

ซึ่งในฐานะของศัลยแพทย์ทางด้านมะเร็งเต้านม ต้องขอเรียนให้ทราบก่อนว่า การผ่าตัดถือเป็นหัวใจสำคัญในการรักษามะเร็งเต้านม ซึ่งในปัจจุบัน การผ่าตัดรักษามะเร็งเต้านม นอกจากต้องการให้ผู้ป่วยหายขาดจากมะเร็งแล้ว ยังสามารถทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ด้วย โดยจะพยายามรักษาแบบเก็บเต้านมทั้งสองข้างไว้ให้ผู้ป่วยพร้อมแก้ไขรูปทรงที่ผิดปกติ เช่น เต้านมหย่อนผิดรูปให้เข้าที่ได้ในการผ่าตัดครั้งเดียวกัน เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพขีวิตที่ดีเหมือนเดิมหรืออาจดีกว่าเดิม สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติมากที่สุด หรือถ้าจำเป็นต้องตัดเต้านม ก็สามารถผ่าตัดเสริมเต้านมได้ในการผ่าตัดครั้งเดียวกัน

นอกจากนั้นการผ่าตัดมะเร็งเต้านม ยังต้องมีการนำต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ไปตรวจด้วย เพื่อให้ทราบระยะที่แน่นอน ในอดีตจะทำการผ่าตัดที่รักแร้เพื่อนำต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ออกไปตรวจเลยหลาย ๆ ต่อม แต่พบว่ามีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนสูง เช่น ภาวะแขนบวมน้ำเหลือง หรือ ข้อไหล่ติดได้ ซึ่งในปัจจุบัน การผ่าตัดจะพยายามให้เกิดภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวน้อยที่สุด โดยใช้วิธี Sentinel lymph node biopsy คือ การฉีดสีเพื่อตรวจต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ และนำต่อมน้ำเหลืองที่ติดสีไปตรวจทางพยาธิวิทยา แค่ 2-3 ต่อมก่อน ขณะที่ผู้ป่วยยังอยู่ในห้องผ่าตัด เพื่อดูว่ามีมะเร็งกระจายไปหรือไม่ ซึ่งเป็นวิธีที่มีความแม่นยำสูง แต่มีภาวะแทรกซ้อนน้อยกว่ามาก ซึ่งศัลยแพทย์ที่จะผ่าตัดวิธีนี้จะต้องมีความเชี่ยวชาญและมีความชำนาญสูงจึงจะได้ผลดี ถ้าพบว่ามีมะเร็งกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองที่ติดสี แพทย์จึงจะเข้าไปผ่าตัดที่รักแร้เพื่อนำต่อมน้ำเหลืองออกไปตรวจเพิ่ม

คลินิกเต้านม

ตำแหน่งที่ตั้งของศูนย์ :
ชั้น 1 บริเวณศูนย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลสุขุมวิท

เวลาเปิด-ปิด :
เปิดบริการ ทุกวัน 07.00 - 20.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
02-391-0011 ต่อ 110, 111

แพคเกจและโปรแกรมศูนย์ศัลยกรรมเต้านมและมะเร็ง


สาระความรู้ศูนย์ศัลยกรรมเต้านมและมะเร็ง