แพ็กเกจรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า TMS

โปรแกรม/แพคเกจของศูนย์ เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ExoskeletonPromotion


นพ. ปัณณวิชญ์ วงศ์วิวัฒนานนท์

นพ. ปัณณวิชญ์ วงศ์วิวัฒนานนท์
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู

    

นพ. วรวัฒน์ เอียวสินพานิช

นพ. วรวัฒน์ เอียวสินพานิช
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ชั้น 9 โรงพยาบาลสุขุมวิท
โทร. 02-391-0011 ต่อ 971, 972


ติดตามรับข้อมูลข่าวสารอัพเดทจากทางโรงพยาบาล: