5 ความเข้าใจผิด ๆ ที่เกี่ยวกับโรคต้อหิน

5 ความเข้าใจผิด ๆ ที่เกี่ยวกับโรคต้อหิน


1...ต้อหิน คือมีหินในลูกตาโรคต้อหินเกิดจากความเสื่อมของขั้วประสาทตา ส่วนใหญ่เกิดจากภาวะความดันลูกตาสูง กดทำลายเซลล์ในขั้วประสาทตาลงเรื่อยๆ จากไม่มีอาการในระยะแรก จนลานสายตาแคบลงและบอดในที่สุด ทั้งนี้ ตาจะมีอาการแข็งเหมือนกับหิน จากความดันภายในลูกตาที่สูงขึ้น ทางการแพทย์จึงเรียกว่า "ต้อหิน" นั่นเอง

2...ต้อหิน ต้องมีอาการปวดตาโรคต้อหินส่วนใหญ่มักไม่แสดงอาการอะไรเลย จนกระทั่งขั้วประสาทตาถูกทำลายไปมาก จึงเริ่มมีอาการตามัวลง ยกเว้นภาวะต้อหินมุมปิดเฉียบพลัน ที่มีอาการตาแดง ปวดตามาก ตามัวลงอย่างรวดเร็ว จึงเป็นภาวะเร่งด่วนที่ต้องรีบพบแพทย์

3...การนวดตารักษาต้อหินได้การนวดตาไม่ใช่การรักษามาตราฐานเป็นที่ยอมรับ นอกจากไม่ทำให้เกิดประโยชน์แล้ว ยังก่อให้เกิดโทษ การนวดตาสามารถทำให้ต้อหินแย่ลง และยังไปกระตุ้นทำให้ตาบอดได้ ในผู้ป่วยต้อหินระยะสุดท้าย

4...วิตามินและอาหารเสริมบำรุงสายตาช่วยรักษาต้อหินได้ปัจจุบันไม่มีวิตามินและอาหารเสริมบำรุงตัวใดสามารถรักษาต้อหินได้ การรับประทานอาหารเสริมที่ไม่ทราบส่วนประกอบอาจมีโทษได้ เช่น สเตียรอยด์ สามารถทำให้เป็นเบาหวาน ต้อกระจก และต้อหินตามมาได้หากจะลดปัจจัยเสี่ยงของต้อหิน ควรควบคุมภาวะไขมัน เบาหวาน ความดันให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ และงดการสูบบุหรี่

5...ต้อหินสามารถรักษาให้มองเห็นชัดขึ้นได้ต้อหินเป็นโรคของความเสื่อมของเซลล์ขั้วประสาทตา เมื่อเซลล์ขั้วประสาทตาตายแล้วก็ไม่สามารถกำเนิดใหม่ขึ้นได้อีก ต้อหินจึงไม่สามารถรักษาให้มองเห็นดีขึ้นได้ มีแต่ภาวะทรงตัวหรือทรุดลง แต่แพทย์สามารถชะลอหรือยับยั้งภาวะต้อหิน โดยการใช้ยาหยอด เลเซอร์ หรือการผ่าตัด เพื่อลดความดันลูกตา ซึ่งอาศัยการนัดตรวจตาอย่างต่อเนื่อง และทำการวินิจฉัยโดยจักษุแพทย์เท่านั้น

 

ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคต้อหินควรมาพบจักษุแพทย์ เพื่อตรวจคัดกรองต้อหินอย่างน้อยปีละครั้ง
เพื่อป้องกันตาบอดถาวร เพราะโรคต้อหินในระยะแรกมักไม่แสดงอาการ


1...อายุเกิน 40 ปี

2...มีญาติสายตรงเป็นต้อหิน (บิดา มารดา พี่ น้อง) และอายุมากกว่า 35 ปี

3...มีประวัติอุบัติเหตุที่ตา

4...ใช้สารสเตียรอยด์ เช่น รับประทานสมุนไพรไม่ทราบส่วนประกอบ ใช้ยาชุด ยาต้ม ยาลูกกลอน

5...สายตาสั้นมากหรือสายตายาวมาก

6...เป็นเบาหวาน

หากท่านเป็นผู้ป่วยต้อหิน เชิญชวนลูกหลานตรวจคัดกรองต้อหิน

“รู้เร็ว รักษาเร็ว ป้องกันตาบอดได้”

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์ตา
ชั้น 1 โรงพยาบาลสุขุมวิท
เปิดบริการทุกวัน 08.00 - 20.00 น.
โทร. 02-391-0011 ต่อ 601, 602

ติดตามรับข้อมูลข่าวสารอัพเดทจากทางโรงพยาบาล:

VAR_INCL_CK