หุ่นยนต์ฝึกเดินเสมือนจริง (Exoskeleton) ช่วยให้คุณกลับมาเดินได้อีกครั้ง

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

หุ่นยนต์ฝึกเดินเสมือนจริง (Exoskeleton) หุ่นยนต์สำหรับสวมใส่ที่ช่วยในการเดินและทำงานทดแทนกำลังกล้ามเนื้อที่หายไป สำหรับผู้ป่วยอัมพาตช่วงล่าง ผู้ป่วยอ่อนแรง และผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้รวมถึงผู้ป่วยที่มีปัญหาการเดิน กลับมาลุกขึ้นยืนและเดินได้ ช่วยให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พัฒนาให้เกิดการเคลื่อนไหวที่สมบูรณ์แบบของร่างกายและหุ่นยนต์ โดยหุ่นยนต์เปรียบเสมือนตัวช่วยพยุงร่างกาย และรักษาสมดุลในการทรงตัวให้คุณรู้สึกถึงความมั่นคงในการทรงตัวและการก้าวเดิน โดยผ่านการการรับรองคุณภาพ จาก FDA (Food and Drung) ช่วยให้ผู้ป่วยได้ฝึกเดินเสมือนจริงกับพื้น โดยใช้หลัก On ground training ให้ผู้ป่วยได้ความรู้สึกเหมือนกับว่ากำลังเดินอยู่บนพื้นจริง ๆ ซึ่งเมื่อก่อนต้องอาศัยนักกายภาพ 2-3 คน ช่วยกันจับแขนขาในการพยุงตัวคนไข้ เพื่อให้ฝึกเดินแต่ด้วยในปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้าด้วยการพัฒนาหุ่นยนต์ฝึกเดินเสมือนจริง (Exoskeleton) ขึ้นที่แตกต่างจากหุ่นยนต์ทั่วไป คือผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคหลอดเลือดสมอง ปัญหาการบาดเจ็บไขสันหลังหรือเส้นประสาท หรืออัมพฤกษ์ อัมพาตนั้น จะได้ฝึกเดินและฝึกกล้ามเนื้อตามแบบการเดินเสมือนจริงบนพื้นจริง ที่ช่วยให้ผู้ป่วยหมุดบิดช่วงข้อเข่า เอว สะโพก มีการเอียงตัวไปด้านหน้าและด้านข้างได้อย่างเป็นธรรมชาติ จากการเดินบนพื้นจริงไม่ใช่เดินบนลู่วิ่ง และไม่ต้องล็อคเอว ล็อคเชิงกรานไว้เหมือนอย่างหุ่นยนต์รุ่นเก่าๆ ช่วยให้เกิดกล้ามเนื้อบริเวณเอว หลัง และสะโพกฟื้นตัวได้ดีมีพัฒนาการที่ดีขึ้นโดยช่วยให้เกิดการฟื้นตัวของเซลล์สมองตามมา

การเคลื่อนไหวพัฒนาขึ้น

  • ด้วยการฝึกเดินเสมือนจริง โดยใช้หลัก On ground training ทำให้ผู้ป่วยได้เดินกับพื้น มีการฝึกบาลานซ์การทรงตัว ฝึกเดินจังหวะก้าวเดินเสมือนจริง ก้าวย่างทิ้งน้ำหนักซ้ายและขวา บิดสะโพกไปข้างหน้า และลงข้าง สลับกันไปมา รูปแบบการเดินที่เกิดขึ้นซ้ำๆ เป็นประจำ ลักษณะการฝึกเดินลักษณะนี้จะช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อต่างๆ โดยเฉพาะช่วงสะโพก ให้กลับมีพัฒนาการที่ดีอีกครั้ง โดยร่างกายจะมีวงจรประสาทที่เสมือนหน่วยความทรงจำส่วนกลางของร่างกายซึ่งอยู่ในบริเวณไขสันหลัง (Central Pattern Generator: CPG) จดจำพฤติกรรมการเคลื่อนไหวซ้ำๆ ที่เคยเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการกลืน การจาม การไอ อาเจียน ดูด ปัสสาวะ อุจจาระ หายใจ รวมถึงการเดินด้วย ดังนั้นการฝึกเดินซ้ำๆ ด้วยการฝึกเดินเสมือนจริงที่มีการก้าวย่างเหมือนการเดินเสมือนจริง จึงช่วยฟื้นฟูพฤติกรรมการเคลื่อนไหวขึ้นมาได้ดี

จิตใจเปลี่ยน

  • ผู้ป่วยที่มีปัญหาการเคลื่อนไหว อาทิ อัมพฤกษ์ อัมพาต มีความผิดปกติด้านการเคลื่อนไหว อาจมีความ ท้อแท้ เศร้าใจ หรือซึมเศร้า เมื่อได้มีโอกาสฝึกเดินเสมือนจริงกับหุ่นยนต์ฝึกเดินเสมือนจริง (Exoskeleton) ก็จะทำให้เห็นวิสัยทัศน์ ทัศนียภาพเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดมีกำลังใจที่ดี ภาวะจิตใจเปลี่ยนดีมีกำลังใจเพิ่มขึ้น

มั่นใจเพิ่มขึ้น

  • การฝึกเดินหุ่นยนต์เสมือนจริง (Exoskeleton) จะเป็นการฝึกเดินที่ค่อยเป็นค่อยไป ค่อยๆฝึกการยกขาทีละข้าง และค่อยฝึกเดิน โดยจะค่อยๆเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ป่วย และมีการกระตุ้นให้ผู้ป่วยสามารถเข้าได้กับหุ่นยนต์เป็นเนื้อเดียวกัน

ชีวิตเปลี่ยน

  • ด้วยหุ่นยนต์ที่มีประสิทธิภาพในการช่วยผู้ป่วยให้ได้ฝึกเดินเสมือนจริง นอกจากการฟื้นฟูทางด้านด้านจิตใจแล้ว การพัฒนาการเคลื่อนไหวดีขึ้น
  • เมื่อมีการฝึกเดินกับหุ่นยนต์ฝึกเดินเสมือนจริง (Exoskeleton) อย่างต่อเนื่องซ้ำๆ ทำให้ผู้ป่วยมีการฟื้นฟูของระบบปัสสาวะและระบบขับถ่ายที่ดีขึ้น
  • เมื่อมีการฝึกเดินซ้ำๆ กับหุ่นยนต์ฝึกเดินเสมือนจริง (Exoskeleton) จะพบว่าจะมีการพัฒนาของกล้ามเนื้อโดยกล้ามเนื้อเอวส่วนล่าง และสะโพกจะกลับมาก่อน พร้อมการรับรู้จะกลับคืนมา ความรู้สึก เจ็บปวด เมื่อย ล้า ความรู้สึกถึงขา จะค่อยๆฟื้นตามลำดับชัดเจน พร้อมมีการพัฒนาการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 นพ. ปัณณวิชญ์ วงศ์วิวัฒนานนท์

นพ. ปัณณวิชญ์ วงศ์วิวัฒนานนท์
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู


นพ.วรวัฒน์ เอียวสินพานิช

นพ.วรวัฒน์ เอียวสินพานิช
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ชั้น 9 โรงพยาบาลสุขุมวิท
โทร. 02-391-0011 ต่อ 971, 972ติดตามรับข้อมูลข่าวสารอัพเดทจากทางโรงพยาบาล:

   
VAR_INCL_CK