บทความ
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

อย่างที่รู้กันดีว่าทุกวันนี้เทคโนโลยี ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ ในชีวิตประจำวันของมนุษย์เรามากขึ้น ไม่เว้นแม้แต่ในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพ จึงส่งผลให้อุตสาหกรรมทางการแพทย์ (Healthcare) นั้นเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้อย่า