ภาวะแทรกซ้อนที่มากับโรค “เบาหวาน”


เบาหวาน

โรคเบาหวานเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของร่างกายที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของร่างกายได้ ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูง โดยระยะแรกจะไม่แสดงอาการและหากปล่อยปละละเลย จะส่งผลเสียต่อระบบหลอดเลือดของร่างกายด้วย โดยทำให้เกิดการอักเสบของผนังหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดแข็งและตีบ โดยหลอดเลือดเล็ก ๆ มักจะได้รับผลกระทบก่อน เช่น หลอดเลือดที่จอประสาทตา ไต เป็นต้น ทำให้เกิดโรคจอประสาทตาเสื่อม ไตวาย เส้นประสาทส่วนปลายเสื่อม ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้ เช่น หัวใจ ความดัน ตา ไต เป็นต้น

โรคความดันโลหิตสูง ถือเป็นปัจจัยหลักของโรคหลอดเลือดหัวใจ เพราะความดันโลหิตสูงทำให้หลอดเลือดเกิดการเสียหายและเสื่อมสภาพของหลอดเลือดแดง นำไปสู่ภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง อุดตัน มีผลการศึกษาความสัมพันธ์เชิง บวกระหว่างความดันโลหิตสูง และภาวะดื้ออินซูลิน

โรคหัวใจ (Cardiovascular)

การควบคุมน้ำตาลที่ไม่ดี หรือสูงเกินไป จะก่อให้เกิดการอักเสบ และความเสื่อมของหลอดเลือด การควบคุมน้ำตาลให้อยู่ในช่วงปกติ เป็นเรื่องสำคัญมากๆ ที่จะช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือด ลดโอกาสการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ และหลอดเลือดสมอง เพราะระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นกว่าปกติทำให้เกิดความหนืดของหลอดเลือดแดงส่งผลให้เกิดการไหลเวียนของเลือดช้า และเมื่อน้ำตาลและไขมันไปเกาะติดกับผนังหลอดเลือดสะสมเป็นปริมาณมากขึ้น จะทำให้หลอดเลือดตีบแคบ ส่งผลให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ และหากคราบไขมันที่สะสมอยู่ที่ผนังหลอดเลือดแตกออกและกลายเป็นลิ่มเลือด จะส่งผลให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันได้

โรคไต (Nephropathy)

30% ของผู้ป่วยเบาหวานจะมีความผิดปกติของไต กลไกการเกิดมีหลายด้านร่วมกัน ทั้งในแง่ความเปลี่ยนแปลงของเลือดที่ไปเลี้ยงไต การเกิดการอักเสบและอนุมูลอิสระหากผู้ป่วยเบาหวานไม่สามารถควบคุมภาวะน้ำตาลให้เหมาะสม หรือไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมจะมีความเสี่ยงต่อการที่ไตทำงานลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งหากปล่อยไว้นานจะเกิดความเสื่อมอย่างถาวร

อาการของโรคไต

  • ความดันโลหิตสูง
  • ตัวบวม
  • ปัสสาวะเป็นฟอง

โรคเบาหวานขึ้นตา (Diabetic Retinopathy)

โรคเบาหวานเป็นภาวะที่ในร่างกายมีระดับน้ำตาลสูงผิดปกติ เเละเป็นโรคเรื้อรัง ทำให้มีการเปลี่ยนเเปลงของผนังหลอดเลือดหัวใจ เเละตา เป็นต้น เมื่อหลอดเลือดที่ตาเสื่อมเกิดขึ้น อาจทำให้เกิดการรั่วผิดปกติของของเหลวต่าง ๆ เช่น ไขมัน เลือด ทำให้เกิดจอประสาทตาบวม เลือดออกในน้ำวุ้นตา จอประสาทตาเกิดพังผืดเเละหลุดลอก ส่งผลให้การมองเห็นเเย่ลงถึงขั้นตาบอดได้

อาการที่อาจเกิดขึ้นเมื่อ เบาหวานขึ้นตา

  • ตามัว
  • การมองเห็นแย่ลง
  • มองเห็นจุดดำคล้ายหยากไย่ลอยไปมา
  • มองเห็นสีได้ยากขึ้น
  • สูญเสียการมองเห็น
  • และในผู้ป่วยหลายคนยังไม่มีอาการผิดปกติ จะต้องตรวจจึงจะพบความผิดปกติ

โดยสรุปแล้วโรคเบาหวานทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น ส่งผลให้หลอดเลือดมีโครงสร้างผิดไป หลอดเลือดในร่างกายเกิดการอักเสบ หากปล่อยให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น จะยิ่งส่งผลเสียต่อหลอดเลือด และเกิดโรคแทรกซ้อนในที่สุด การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในที่เหมาะสม จึงเป็นสิ่งสำคัญและช่วยลดการเกิดโรคแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้จากเบาหวาน


ขอขอบคุณ: พญ.ทฤตมน รัตนประภาต
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านระบบต่อมไร้ท่อและเบาหวาน


พญ.ทฤตมน รัตนประภาต

พญ.ทฤตมน รัตนประภาต
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านระบบต่อมไร้ท่อและเบาหวานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: ศูนย์เบาหวาน
ชั้น 1B โรงพยาบาลสุขุมวิท
โทร. 02-391-0011 ต่อ 225, 226, 227


ติดตามรับข้อมูลข่าวสารอัพเดทจากทางโรงพยาบาล:

   
VAR_INCL_CK