บทความ
เบาหวาน

ภาวะแทรกซ้อนที่มากับโรค “เบาหวาน”| โรงพยาบาลสุขุมวิท
“เบาหวาน” เป็นโรคที่น้ำตาลในเลือดมีระดับสูงเกินค่ามาตรฐานตามเกณฑ์ ความสำคัญคือเมื่อเริ่มเป็นเบาหวานแล้วต้องหมั่นตรวจเช็ค และคอยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ให้เกินระดับที่ควบคุม หากปล่อยให้ปริมาณน้ำตาลเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ก็สามารถส่งผลให้เกิดโรคแทรกซ้อน
โรคเบาหวานสามารถรักษาได้ถึงแม้จะควบคุมระดับน้ำตาลได้ แต่ก็ยังเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง อาจเป็นเพราะผู้ป่วยเบาหวาน Type 2 มีปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้
ศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลสุขุมวิท พร้อมดูแลตามแบบเฉพาะบุคคล ด้วยทีมแพทย์ และเทคโนโลยีแบบองค์รวม เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้น
การดูแลผู้ป่วยเบาหวานในช่วงไวรัสระบาด กลุ่มคนที่เป็นโรคเบาหวานต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของภาวะแทรกซ้อนต่าง จึงควรดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรง และพบแพทย์ในการดูแลสุขภาพ ควรควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในค่าที่เหมาะสม เพื่อรักษาภูมิคุ้มกันของร่างกาย
VAR_INCL_CK